Κουμαριανού Αικατερίνη

H Αικατερίνη Κουμαριανού σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ακολούθησε στο Παρίσι μεταπτυχιακές σπουδές στην École en Sciences Sociales (1969-1974).
Oνομάστηκε καθηγήτρια Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Université Paris - Sorbonne, Paris IV) και διευθύντρια του Institut Neoellenique (1978-1983) του ιδίου Πανεπιστημίου.
Επισκέπτρια καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (1999-2008).
Oι εργασίες της έχουν ως αντικείμενο την ιστορία της νεοελληνικής γραμματείας και παιδείας σε σχέση με την ευρωπαϊκή ιστορία των ιδεών.
Oι ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις της πραγματοποιούνται σε τομείς όπως η ελληνική εκδοτική παραγωγή, η ιστορία του ελληνικού τύπου, ο περιηγητισμός, το κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού και καθορίζονται χρονικά από τον 17ο έως και τον 19ο αιώνα.
Είναι μέλος πλείστων επιστημονικών εταιρειών. Διετέλεσε επί μακρόν πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χαρτογραφίας.

Βιβλία του Συγγραφέα