Κουκουρίκη Κ. Ευαγγελία

Η Ευαγγελία Κουκουρίκη είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος M.Ed. στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία / Ειδική Αγωγή (University of Manchester, UK) και PhD στην Ειδική Εκπαίδευση και Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Δ.Α.Φ.) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων στους τομείς της ειδικής αγωγής, τυπικής εκπαίδευσης, διοίκησης της εκπαίδευσης, ψυχοπαθολογίας, ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης ενηλίκων. Έχει εργαστεί σε δομές ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων και σε ιατροπαιδαγωγικά κέντρα του Υπουργείου Υγείας, καθώς και σε Τμήματα Ένταξης και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπου κατέχει οργανική θέση ειδικού παιδαγωγού.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος και την ανίχνευση / πρώιμη παρέμβαση μαθησιακών αποκλίσεων. Έχει δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά (https://www.researchgate.net/profile/Evangelia-Koukouriki), καθώς και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, ενώ είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Autism and Developmental Disorders και το Research in Developmental Disabilities.

Βιβλία του Συγγραφέα