, ,

Εργαστηριακός οδηγός, Tεχνική, Oργανικές συνθέσεις

14,84

N-id: 0396 Κατηγορία: Σελίδες: 244 Σχήμα: 17 x 24 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται οι κυριότερες τεχνικές, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους χρωματογραφικής ανάλυσης και τις φασματοσκοπικές μεθόδους, αλλά και λεπτομερειακή αναφορά στις διεργασίες απόσταξης, κρυστάλλωσης και άλλων απαραιτήτων τεχνικών.
Στο δεύτερο μέρος δίνονται οδηγίες σύνθεσης 60 περίπου οργανικών ενώσεων, αντιπροσωπευτικών των κυριότερων τάξεων και επιλεγμένων ώστε να χρειάζονται ποικίλες τεχνικές. Οι αποδόσεις των αντιδράσεων είναι γενικά πάνω από 60% και δεν αναφέρονται σε κάθε περίπτωση. Μετά από κάθε σύνθεση παρέχονται πληροφορίες για την ένωση ή τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια ή εναλλακτικές αντιδράσεις. Επίσης σε μερικές περιπτώσεις δίνονται και μηχανιστικά σχήματα. Γενικά δεν αναφέρονται θεωρητικές έννοιες, που πρέπει να αναζητηθούν στα σχετικά βιβλία.
Στο τρίτο μέρος αναπτύσσεται η Χημική Βιβλιογραφία, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να βρίσκει κανείς πληροφορίες που δεν υπάρχουν στα συνήθη βιβλία.


Περιεχόμενα

Μέρος Α’ Εργαστηριακή τεχνική

 • Προφυλάξεις από πιθανά ατυχήματα
 • Σχετικά με τον καθαρισμό των γυάλινων σκευών
 • Πηγές θερμάνσεως-ψύξεως
 • Σχετικά με την κατεργασία φελλού και γυαλιού
 • Εσμυρισμένες συσκευές
 • Ανάδευση-αναδευτήρες
 • Καθαρισμός τον οργανικών ουσιών
 • Χρωματογραφική ανάλυση
 • Έλεγχος της καθαρότητας οργανικών ουσιών
 • Ποιοτική οργανική ανάλυση
 • Ποσοτική οργανική ανάλυση
 • Εργασία σε ατμόσφαιρα με αδρανές αέριο
 • Αντιδράσεις με πίεση
 • Φωτοχημικές αντιδράσεις
 • Τεχνική φασματοσκοπικών μεθόδων

Μέρος Β’ Οργανικές συνθέσεις

 • Aκυκλες ενώσεις
 • Ισοκυκλικές ενώσεις
 • Αρωματικές ενώσεις
 • Ετεροκυκλικές ενώσεις
 • Υπολογισμός αποδόσεως