,

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Γ΄ Ενιαίου Λυκείου

Τεχνολογικής κατεύθυνσης

8,48

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 0979 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 384 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2003 ISBN: 960-431-869-1 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιέχει Υποπρογράμματα

Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», της Γ’ Τάξης Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων του κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών. Γράφτηκε με γνώμονα την εξεταστέα ύλη του σχολικού έτους 2002-2003 την οποία και καλύπτει πλήρως.
Το βιβλίο αποτελείται από εφτά συνολικά κεφάλαια και από δύο παραρτήματα.
Στο κεφάλαιο 1 καλύπτονται όλες οι βασικές έννοιες των αλγορίθμων.
Στα κεφάλαια 2, 3 και 4 καλύπτονται οι τρεις βασικές αλγοριθμικές δομές: ακολουθία, επιλογή, επανάληψη. Σε κάθε αλγοριθμική δομή έχει αφιερωθεί και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο έτσι ώστε να καλυφθεί με τον καλύτερο και πληρέστερο τρόπο. Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από την απαραίτητη θεωρία, γραμμένη απλά και περιεκτικά, από πολλά παραδείγματα και από μια σειρά από άλυτες ασκήσεις. Επίσης, στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ενδεικτικά ένα ή δύο κριτήρια αξιολόγησης.
Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται οι δομές δεδομένων και ειδικότερα οι πίνακες. Και σ’ αυτό το κεφάλαιο υπάρχει η αντίστοιχη θεωρία, καθώς και πολλά παραδείγματα και άλυτες ασκήσεις. Στο τέλος του, υπάρχουν δύο κριτήρια αξιολόγησης.
Τα κεφάλαια 6 και 7 ασχολούνται με την γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Εδώ όμως παρουσιάζεται και η έννοια των υποπρογραμμάτων η οποία ενδέχεται να δυσκολέψει τους μαθητές. Γι’ αυτό το λόγο, στα υποπρογράμματα έχει αφιερωθεί όλο το κεφάλαιο 7. Και τα δύο αυτά κεφάλαια έχουν την ίδια μορφή με τα προηγούμενα (θεωρία, παραδείγματα, άλυτες ασκήσεις, κριτήρια αξιολόγησης).
Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζονται τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων μέχρι και τη σχολική χρονιά 2002-2003.
Για κάθε χρονιά υπάρχουν τα θέματα των Ενιαίων Λυκείων, των Εσπερινών Λυκείων, καθώς και των Επαναληπτικών Εξετάσεων, λυμένα υποδειγματικά.
Στο Παράρτημα ΙΙ υπάρχουν οι λύσεις των ασκήσεων και των διαγωνισμάτων αυτού του βιβλίου.
Βασικός μας σκοπός ήταν η συγγραφή ενός βιβλίου που να είναι απλό και εύκολο στην κατανόησή του, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές όσο το δυνατόν περισσότερο. Σκοπός μας ήταν επίσης η υποστήριξη των καθηγητών που διδάσκουν το μάθημα, με μία ευρύτερη ποικιλία ασκήσεων και παραδειγμάτων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το πετύχαμε.


Περιεχόμενα

1ο κεφάλαιο: Βασικές έννοιες
Βασικές έννοιες θεωρίας με τη μορφή Ερωτήσεων – Απαντήσεων
Θεωρία αλγορίθμων

2ο κεφάλαιο: Δομή της ακολουθίας
Παραδείγματα
Αλυτα προβλήματα – Ασκήσεις

3ο κεφάλαιο: Δομή της επιλογής
Παραδείγματα
Οι τελεστές ΜOD και DIV
Αρτιος – Περιττός
Πολλαπλάσια ενός αριθμού
Ψηφία ενός αριθμού
Αλυτα προβλήματα – Ασκήσεις
Κριτήριο αξιολόγησης

4ο κεφάλαιο: Δομή της επανάληψης
Η πρώτη και η δεύτερη δομή επανάληψης
Η τρίτη δομή επανάληψης
Χρήση της εντολής Για, για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων
Χρήση της εντολής Για, για παραγωγή συγκεκριμένων αριθμών
Πλήθος επαναλήψεων
Ασκήσεις με γνωστό αλγόριθμο
Αλυτα προβλήματα – Ασκήσεις
Κριτήρια αξιολόγησης

5ο κεφάλαιο: Δομές Δεδομένων
Μονοδιάστατοι πίνακες
Δισδιάστατοι πίνακες
Βασικές λειτουργίες σε δισδιάστατους πίνακες
Τετραγωνικοί πίνακες
Ταξινόμηση
Αναζήτηση
Παράλληλοι πίνακες
Αλυτα προβλήματα – Ασκήσεις
Κριτήρια αξιολόγησης

6ο κεφάλαιο: Γλώσσες Προγραμματισμού
Εισαγωγή
Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων
Αντικειμενοστραφής & παράλληλος προγραμματισμός
Προγραμματιστικά περιβάλλοντα
Η γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ
Αλυτα προβλήματα – Ασκήσεις
Κριτήρια αξιολόγησης

7ο κεφάλαιο: Υποπογράμματα
Τμηματικός προγραμματισμός
Διαδικασίες και συναρτήσεις
Διαδικασίες
Συναρτήσεις
Εμβέλεια μεταβλητών – σταθερών
Αλυτα προβλήματα – Ασκήσεις
Κριτήριο αξιολόγησης

Παραρτήματα
I. Λύσεις Aσκήσεων Bιβλίου
Κριτήριο αξιολόγησης εφ’ όλης της ύλης
II. Θέματα και λύσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

    * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.