Το κήρυγμα του Χριστού

Κατά τις περικοπές των Κυριακών και Κατά Λουκάν Ευαγγελίου

N-id: 0590 Κατηγορία: Σελίδες: 256 Σχήμα: 14 x 21 Xρονολογία: 1999 ISBN: 960-91245-0-X

Αποτελεί μια απόπειρα διερεύνησης και παρουσίασης της διδασκαλίας του Κυρίου, όπως αυτή βρίσκεται αποθησαυρισμένη στις Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Οι σελίδες του περιέχουν το προφορικό και γραπτό υλικό, το οποίο παλαιότερα με βοήθησε στην ερμηνεία των Ευαγγελικών αυτών περικοπών από τον ιερό Αμβωνα.