, , ,

Ειδικές Μέθοδοι Διαχωρισμού και Χημικής Ανάλυσης

22,53

N-id: 1041 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 400 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2004 ISBN: 960-431-917-5 Κωδικός Ευδόξου: 11245 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός βοηθήματος των συναδέλφων χημικών που θα υπηρετήσουν την παραγωγή και τον έλεγχο των παραγωγικών διαδικασιών. Η επιλογή της ύλης έγινε με βάση τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Βιομηχανική Χημεία – Υλικά».
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η Χημική Ανάλυση είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη λύση προβλημάτων που προκύπτουν μέσα στη βιομηχανία και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν δεν ανήκουν αποκλειστικά σε μια κατηγορία μεθόδων, αλλά σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες. Υπενθυμίζεται στους αναγνώστες ότι Αναλυτική Χημεία είναι ο κλάδος της Χημείας που έχει ως στόχο τη διερεύνηση της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης των διαφόρων υλικών, καθώς και την ταυτοποίηση αγνώστων κατ΄ αρχήν ουσιών. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι για να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο του βιβλίου θα πρέπει ο αναγνώστης να είναι εξοικειωμένος με την Ποιοτική και την Ποσοτική Ανάλυση. Υπενθυμίζεται ότι η Αναλυτική Χημεία αφορά κυρίως την Ποσοτική της διάσταση και οι εκφράσεις «βρίσκεται σε ίχνη» ή «ανιχνεύτηκε» ακούγονται σπανίως και ουσιαστικά έχουν αντικατασταθεί με την “όχι περισσότερο από …” (not more than …) και ακολουθεί το όριο ανίχνευσης και σε ορισμένες περιπτώσεις το όριο προσδιορισμού του συγκεκριμένου συστατικού με τη μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να προηγηθούν:

 1. Μελέτη του αναλυτικού προβλήματος (φύση του δείγματος, προβληματισμός, κλπ.)
 2. Βιβλιογραφική κάλυψη της συγκεκριμένης περίπτωσης και επιλογή της αναλυτικής μεθόδου που θα ακολουθηθεί.
 3. Τέλος, πλήρης κατάστρωση της αναλυτικής πορείας με ταυτόχρονες δοκιμές

Σε ορισμένα κεφάλαια του συγγράμματος χρησιμοποιήθηκε ως πηγή μέρος των αντίστοιχων κεφαλαίων από την «Εισαγωγή στη Χημική Ανάλυση» (Α. Ν. Βουλγαρόπουλος, Γ. Α. Ζαχαριάδη, Ι. Α. Στράτη). Επίσης, σε ότι αφορά στη φασματομετρία ατομικής απορρόφησης χρησιμοποιήθηκε η δομή των πρόσφατων σημειώσεων της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης ΙΙ.
Στο παρόν σύγγραμμα συνεργαστήκαμε ισότιμα με τον κ. Γεώργιο Ζαχαριάδη, την κ. Βικτωρία Σαμανίδου και τον κ. Γεώργιο Θεοδωρίδη.


Περιεχόμενα:

 1. Υλικά και Δειγματοληψία
 2. Τεχνικές Προκατεργασίας Δειγμάτων Ι (Σύντηξη – Ξηρή Τεφροποίηση – Καύση)
 3. Τεχνικές Προκατεργασίας Δειγμάτων ΙΙ
 4. Επίδραση Μικροκυμάτων στην Διαλυτοποίηση Δειγμάτων
 5. Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής & Απορρόφησης
  Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής
  Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Atomic Absorption Spectrometry)
 6. Πολυστοιχειακή Ανάλυση με Τεχνικές της Ατομικής Φασματοσκοπίας
 7. Παρασκευαστική Χρωματογραφία
 8. Χρωματογραφικός Διαχωρισμός Εναντιομερών με HPLC (Chiral Chromatography)
 9. Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγέθους & Διάχυσης Πηκτής
 10. Φασματομετρία Μαζών
 11. Αναλυτής Μαζών
 12. Η Φασματομετρία Μαζών στη Χημική Ανάλυση
 13. Προσδιορισμός Στοιχείων με Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης
 14. Ανάλυση Δειγμάτων με Χρήση της Φασματομετρίας Ατομικής Απορρόφησης
 15. Ανάλυση Ορυκτών και Πετρωμάτων με Κλασικές Μεθόδους Ανάλυσης
 16. Ανάλυση Μετάλλων και Κραμάτων με Κλασικές Μεθόδους Ανάλυσης
 17. Μέθοδοι Ανάλυσης με Χρήση Φασματομετρίας Ατομικής Απορρόφησης και Ηλεκτροθερμική Ατομοποίηση (ETAAS)
 18. Μέθοδοι Ανάλυσης με Χρήση Φασματομετρίας Ατομικής Εκπομπής με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICT-AES)
 19. Μελέτη Προσροφητικών Υλικών για Απομάκρυνση Ανόργανων Ανιόντων από Πόσιμο Νερό & Απόβλητα με Ιοντική Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης Μονής Στήλης
 20. Ανάλυση Καυσίμων με Αέριο Χρωματογραφία
 21. Χαρακτηρισμός Πολυμερών. Μέτρηση Μοριακού Βάρους με Φασματομετρία Μαζών