Ασθένειες του Ηλιάνθου

6,36

N-id: 0456 Κατηγορία: Σελίδες: 56 Σχήμα: 17 x 24 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Στην εργασία αυτή δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στις ασθένειες που υπάρχουν στην Ελλάδα ή σ’ αυτές που είναι δυνατόν να εμφανισθούν στο προσεχές μέλλον και ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα στην καλλιέργεια. Η περιγραφή κάθε ασθένειας είναι πανομοιότυπη και περιλαμβάνει την εισαγωγή, τη συμπτωματολογία, το ή τα παθογόνα αίτια, την εξέλιξη της ασθένειας, δηλαδή επιδημιολογία, παθογένεση, τρόπο μετάδοσης κτλ. και καταπολέμηση. Εφ’ όσον η ασθένεια θεωρείται χωρίς ενδιαφέρον τότε μόνον γίνεται σύμπτυξη σε ενιαίο κείμενο όλων των στοιχείων της. Οι φωτογραφίες για όσες ασθένειες υπάρχουν στην Ελλάδα είναι από προσβολές στον αγρό, οι υπόλοιπες έχουν ληφθεί από διάφορα διεθνή δημοσιεύματα.
Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στο τέλος της εργασίας είναι μια επιλογή, από τα κυριότερα βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να μη γίνουν παραπομπές στο κείμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πλούσια βιβλιογραφία στις αναφερόμενες πηγές.


Περιεχόμενα

 1. Μυκητολογικές ασθένειες
  1. Τήξεις
  2. Περονόσπορος
  3. Λευκή σκωρίαση
  4. Μαύρη σήψη των ανθικών κεφαλών
  5. Ωίδια
  6. Σήψεις από Σκλεροτίνια
  7. Τεφρά σήψη
  8. Σκωρίαση
  9. Σήψη από Σκληρώτιο
  10. Σήψη από Μακροφομίνα
  11. Βερτισιλλίωση
  12. Αλτερναριάσεις
  13. Μαύρο στέλεχος (Φόμα)
  14. Καστανή κηλίδωση (Φόμοψη)
  15. Σεπτορίαση
  16. Διάφοροι μύκητες
 2. Βακτηριολογικές ασθένειες
  1. Βακτηριακός καρκίνος
  2. Υγρή βακτηριακή σήψη
  3. Βακτηριακός μαρασμός
  4. Γωνιώδης βακτηριακή κηλίδωση
 3. Ιολογικές ασθένειες
  1. Μωσαΐκωση του ηλιάνθου
  2. Διάφορες ιώσεις
 4. Ασθένειες από μυκοπλάσματα
  1. Χλώρωση Aστερ
  2. Φυλλωδία
 5. Φανερόγαμα παράσιτα
  1. Οροβάγχη
  2. Κουσκούτα
 6. Σήψεις σπόρων στη διάρκεια της αποθήκευσης
 7. Μη παρασιτικές ασθένειες
 8. Διάφορες παθήσεις
  1. Χαλάζι