Ψυχοακουστική & Mαθηματικά στη Bυζαντινή Mουσική

7,42

N-id: 0389 Κατηγορία: Σελίδες: 96 Σχήμα: 17 x 24 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Αντί προλόγου
Η συγγραφή αυτού «του βιβλίου» αποτελεί μια πράξη διαμαρτυρίας.
Διαμαρτύρομαι για το χάος, που επικρατεί στη Βυζαντική Μουσική.
Διαμαρτύρομαι γιατί εννοούμε να φέρνουμε κάθε φορά στα μέτρα μας και στις προσωπικές μας δυνατότητες εν ονόματι της παράδοσης τη Βυζαντινή Μουσική.
Διαμαρτύρομαι γιατί έχουμε συνδέσει τη Βυζαντινή Μουσική μόνο με την ψαλμωδία, αδιαφορώντας εγκληματικά γι’ αυτό καθ’ αυτό το μουσικό σύστημα.
Διαμαρτύρομαι γιατί τα μουσικά συστήματα της Βυζαντινής Μουσικής έφτασαν να είναι τόσα σε πλήθος, όσος ο αριθμός των δεξιών ιεροψαλτών στις Ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες.
Διαμαρτύρομαι γιατί δεν θεμελιώθηκε μέχρι σήμερα αυστηρά μαθηματικά το μουσικό σύστημα της Βυζαντινής Μουσικής, όπως έχει γίνει μ’ αυτό της Ευρωπαϊκής Μουσικής, με αποτέλεσμα όλες οι έννοιες να είναι συγκεχυμένες, αόριστες και μόνον διαισθητικά κατανοητές.
Νομίζω ότι είναι πια καιρός να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από την κατάσταση της μέγιστης εντροπίας, που επικρατεί στο χώρο της Βυζαντινής Μουσικής.
Με «το βιβλίο» αυτό επιχειρείται μια προσπάθεια αντιμετώπισης της Βυζαντινής Μουσικής κάτω από το πρίσμα των Θετικών Επιστημών.
Το περιεχόμενο «του βιβλίου» αποτελούν τρεις ανεξάρτητες, πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, που σκοπούν στην έναρξη της Μαθηματικής Θεμελίωσης του μουσικού συστήματος της Βυζαντινής Μουσικής και την επεξήγηση των μουσικών γεγονότων Ψυχοακουστική.


Περιεχόμενα

Εφαρμογή της Θεωρίας της κρίσιμης ζώνης στα διαστήματα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

 • Η Δυτική μουσική και οι άλλες μουσικές
 • Τρόποι μέτρησης των μουσικών διαστημάτων (Savarts, milli-octaves, cents, βυζαντινά ηχομόρια)
 • Αντίληψη δύο ήχων
 • Συμφωνία και Διαφωνία
 • Θεωρίες για την εξήγηση της Συμφωνίας και της Διαφωνίας
 • Προσωπική ερευνητική εργασία πάνω στη θεωρία της κρίσιμης ζώνης
 • Σύμφωνα και διάφωνα μουσικά διαστήματα στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
 • Συμπεράσματα
 • Εφαρμογές των συμπερασμάτων

Προσδιορισμός των θεμελίων φθόγγων στα Βυζαντινά διατονικά μουσικά διαστήματα με βάση την Ψυχοακουστική

 • Αντιστροφή των Βυζαντινών διατονικών μουσικών διαστημάτων και θεμέλιοι φθόγγοι αυτών
 • Συμπεράσματα
 • Παράρτημα

Κατασκευή των χροών του Χρυσάνθου, Αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ Μαδύτων, με ηλεκτρονικό υπολογιστή

 • «Περί χροών»
 • «Πόσαι αι δυναταί Χρόαι»
 • Ο Αλγόριθμος του προγράμματος
 • Όλες οι 742 χρόες του Χρύσανθου με τα μουσικά τους διαστήματα εκφρασμένα σε βυζαντινά ηχομόρια