Επαγγελματικές Παθήσεις από Xημικές Oυσίες

18,02

N-id: 0434 Κατηγορία: Σελίδες: 192 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1995 ISBN: 960-431-320-7 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Οι γενιές που έζησαν και μεγάλωσαν το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά, βήμα προς βήμα, τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και να απολαύσουν τα αγαθά της φανταστικής αυτής ανθρώπινης δημιουργίας. Οι ίδιες όμως αυτές γενιές έγιναν ταυτόχρονα μάρτυρες των πιο απίθανων επιπτώσεων, αποτέλεσμα μιας αλόγιστης εφαρμογής της νέας τεχνολογίας από τον άνθρωπο. Την αντιμετώπιση μέρους μόνον των επιπτώσεων αυτών, που οφείλονται σε βλαπτικές επιδράσεις χημικών ουσιών στον άνθρωπο, έρχεται να καλύψει η εργασία που έχετε στα χέρια σας.
Η εργασία που ακολουθεί, προϊόν προσωπικής απασχόλησης στο ειδικό κέντρο Ιnstituto di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Milano, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για το γιατρό εργασίας, για μια ειδικότητα που μόλις τελευταία εμφανίστηκε στη χώρα μας, αλλά που από καιρό αποτελεί τον απαραίτητο σύμβουλο και βοηθό στους εργασιακούς χώρους όλων των προηγμένων τεχνολογικά χωρών. Αναφέρεται στο μέρος εκείνο των βλαπτικών επιδράσεων από χημικές ουσίες που μπαίνουν στον ανθρώπινο οργανισμό από το αναπνευστικό σύστημα. Οι ουσίες αυτές έρχονται στον οργανισμό σχεδόν «απρόσκλητες» και τις περισσότερες φορές δε γίνονται καν αντιληπτές. Δημιουργείται έτσι η ανάγκη μιας τακτικής ενημέρωσης των εργαζομένων στον τόπο εργασίας, που έχει σαν βασικό σκοπό την πρόληψη των ατυχημάτων.
Στη σύντομη εισαγωγή, αναφέρονται βασικές γνώσεις σχετικά με τα γενικά προληπτικά προστατευτικά μέτρα και ορισμένα στοιχεία για ουσίες, που συναντούμε στους εργασιακούς χώρους. Για τις ουσίες ειδικά, γίνεται παρουσίαση των χαρακτηριστικών τους, των εργασιακών χώρων όπου συναντιούνται, των βλαπτικών επιδράσεών τους και του τρόπου αντιμετώπισής τους.


Περιεχόμενα

Α. Ανόργανες ενώσεις

 1. Μέταλλα-αμέταλλα και ενώσεις τους
 2. Αλογόνα, βόριο
 3. Ενώσεις αλκαλίων
 4. Ενώσεις οξυγόνου, αζώτου, θείου, άνθρακαΒ. Οργανικές ενώσεις
 5. Ενώσεις του θείου
 6. Εποξειδικές ενώσεις
 7. Εστέρες
 8. Αρωματικές νιτρο- και αμινο- ενώσεις
 9. Αιθέρες
 10. Φαινόλες και ενώσεις τους
 11. Αλδεΰδες και ακετάλες
 12. Ετεροκυκλικές και άλλες ενώσεις του αζώτου
 13. Αλειφατικές ενώσεις
 14. Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες
 15. Αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες
 16. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
 17. Αλογονωμένοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες
 18. Αλογονωμένοι κυκλικοί υδρογονάνθρακες
 19. Αλογονωμένοι υδρογονάνθακες-Παρασιτοκτόνα
 20. Παράγωγα των γλυκολών
 21. Αλκοόλες
 22. Κετόνες
 23. Οργανοφωσφορικές ενώσεις
 24. Κυανίδια και νιτρίλια
 25. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα
 26. Οργανικές ενώσεις του αζώτου