Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας, Τόμος Β΄

10,07

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 0896 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 584 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2002 ISBN: 960-431-815-2 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιέχει τα Kεφάλαια:

Kεφάλαιο K’. H Eλλάδα από το 1909 ως το 1914
Kεφάλαιο ΚΑ’. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
Kεφάλαιο ΚΒ’. Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924
Kεφάλαιο ΚΕ’. Η περίοδος του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα
Kεφάλαιο ΚΣΤ’. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος
Kεφάλαιο ΚΖ’. Η Ελλάδα κατά την περίοδο 1941-1949
Kεφάλαιο ΚΘ’. Τα μεσοπολεμικά προβλήματα του Ελληνισμού
Kεφάλαιο ΚΔ’: «Ο κόσμος μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων», που πρόσφατα προστέθηκε στη διδακτέα ύλη βρίσκεται στον A’ Tόμο

Πρόλογος
Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ’ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2002-2003 θα χρησιμοποιηθούν τα Β’ 1 και Γ’ 2 τεύχη από την Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη των Β. Σκουλάτου – Ν. Δημακοπούλου – Σ. Κόνδη.
Σε διαφορετικούς τόμους, αντίστοιχους προς τους τόμους των σχολικών εγχειριδίων διατίθενται και τα δικά μας βιβλία. Ο πρώτος τόμος 3 αντιστοιχεί στο Β’ τεύχος των Σκουλάτου – Δημοκοπούλου – Κόνδη. Ο δεύτερος τόμος αντιστοιχεί στο Γ’ τεύχος των συγγραφέων αυτών.
Ειδικότερα, το βιβλίο αυτό, ο δεύτερος τόμος, διακρίνεται στα εξής μέρη:

Mέρος I : Σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ύλης
Mέρος II : Κριτήρια αξιολόγησης, με θεώρηση της ύλης κατά ενότητες και κεφάλαια.
Mέρος III : Eπαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης, με συνολική θεώρηση της ύλης του σχολικού βιβλίου.
Mέρος IV : Χρονολογικοί πίνακες
Mέρος V : Επεξήγηση όρων
Mέρος VI : Απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης
Mέρος VII : Απαντήσεις στα επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης
Παράρτημα : Yποδείξεις-επισημάνσεις προς τους μαθητές σχετικά με τις εξετάσεις.


1 Διδασκόταν παλαιότερα στη Β’ Λυκείου.
2 Διδάχτηκε και τη χρονιά 2001-2 στη Γ’ Λυκείου.
3 Ανατύπωση του παλιού βιβλίου μας για τη Β’ Λυκείου με επιλογή της ύλης και προσθήκη κριτηρίων που εμπεριέχουν ερωτήσεις επεξεργασίας παραθεμάτων.


Σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ύλης
Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε την ύλη με τρόπο που να συμβάλλει στην εύκολη πρόσληψη και αφομοίωσή της.

Κριτήρια αξιολόγησης (θεώρηση της ύλης κατά ενότητες και κεφάλαια)
Τα κριτήρια αξιολόγησης περιέχουν ποικιλία ερωτήσεων όλων των τύπων (ερωτήσεις ανοιχτού-κλειστού τύπου, ερωτήσεις αξιολόγησης της ιστορικής γνώσης- ερωτήσεις κρίσεως, ερωτήσεις για επεξεργασία ιστορικών πηγών: κειμένων, πινάκων, εικόνων κλπ.), αλλά και όλων των βαθμών δυσκολίας.
Θεωρήσαμε ότι η οργάνωση των διαφόρων τύπων ερωτήσεων σε μοριοδοτημένα κριτήρια αξιολόγησης ήταν περισσότερο λειτουργική και για το διδάσκοντα και για το μαθητή. Για λειτουργικότερη ακόμα οργάνωση της ύλης του βιβλίου διακρίναμε τα κριτήρια αξιολόγησης σε ομάδες, ανάλογα με την ύλη που εξετάζουν. Έτσι έχουμε:
α) Εξέταση της ύλης κατά ενότητες σε κάθε κεφάλαιο.
β) Εξέταση της ύλης κατά κεφάλαια.
Στην εξέταση της ύλης κατά ενότητες και κεφάλαια ο διδάσκων μπορεί να βρει ποικιλία κριτηρίων αξιολόγησης, άλλα από τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ολιγόλεπτη εξέταση και άλλα για ωριαία.

Eπαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης (θεώρηση επί του συνόλου της ύλης)
Τα κριτήρια που αφορούν τη συνολική θεώρηση της ύλης τα διακρίναμε σε δύο κατηγορίες, σε ωριαία και σε τρίωρα κατά το πρότυπο των τελικών εξετάσεων. Θεωρήσαμε αναγκαίο να συμπεριλάβουμε και ωριαία κριτήρια συνολικής θεώρησης της ύλης, γιατί μέσα στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος ο διδάσκων έχει μία διδακτική ώρα κάθε φορά στη διάθεσή του για τη διδασκαλία αλλά, φυσικά, και για την αξιολόγηση του μαθήματος.
Προσπαθήσαμε η κάθε ερώτηση να είναι μοναδική. Αυτό κατά κανόνα τηρήθηκε. Εξαίρεση αποτελούν τα τρίωρα κριτήρια συνολικής θεώρησης της ύλης, όπου χρησιμοποιήθηκαν και λίγες ερωτήσεις από τα κριτήρια της εξέτασης κατά ενότητες και κεφάλαια. Αυτό συνέβη, γιατί έγινε προσπάθεια τα τρίωρα κατ’ εξοχήν κριτήρια να είναι όσο το δυνατόν ενδεικτικά αλλά και αντιπροσωπευτικά των ερωτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις τελικές εξετάσεις.
Τα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης μπορεί ο διδάσκων να τα χρησιμοποιήσει όχι μόνο για την αξιολόγηση του μαθητή αλλά και ως ασκήσεις μέσα στην τάξη.
Ο μαθητής από την άλλη πλευρά, χάρη στα κριτήρια αξιολόγησης και τις απαντήσεις τους, μπορεί σε κάθε ενότητα ή κεφάλαιο ή και επί του συνόλου της ύλης να προετοιμαστεί κατάλληλα και πολύπλευρα, να εμπεδώσει την ύλη αλλά και, επιπροσθέτως, να αυτοαξιολογηθεί, χάρη στη μοριοδότηση που δίνεται.

Χρονολογικοί πίνακες
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη συνολική θεώρηση της ύλης και βοηθούν το μαθητή να συνειδητοποιήσει την αλληλουχία των ιστορικών γεγονότων στο χρόνο. Η γνώση αυτή αποτελεί και βασική προϋπόθεση της κριτικής τοποθέτησης απέναντι στα γεγονότα αυτά.

Επεξήγηση όρων
Λειτουργεί συμπληρωματικά στο Γλωσσάρι του σχολικού εγχειριδίου. Επιπροσθέτως, όμως, δίνονται και επεξηγήσεις υπό μορφή σημειώσεων στο κάτω μέρος της σελίδας και σε διάφορα σημεία του βιβλίου.

Απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης
Απαντήσεις σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης δίνονται στο τέλος του βιβλίου. Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπως επίσης και σε εκείνες που απαιτούν συνθετική ή κριτική θεώρηση, δίνεται αυτούσια και αναλυτική απάντηση. Στις ερωτήσεις, όμως, ανοιχτού τύπου που αξιολογούν τη γνώση μόνο και για τις οποίες υπάρχει αυτούσια η απάντηση μέσα στο σχολικό εγχειρίδιο, παραπέμπουμε εκεί.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

    * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.