Συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Τόμος 1

N-id: 0775 Κατηγορία: Σελίδες: 464 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2001 ISBN: 960-91606-1-1 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Πετρίδης

Το βιβλίο ασχολείται με τον αυτόματο έλεγχο και κατά το μεγαλύτερο μέρος με γραμμικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Κύριος στόχος του είναι η παρουσίαση κατά συστηματικό τρόπο των βασικών μεθόδων ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Είναι προσανατολισμένο προς την εφαρμογή αλλά παρουσιάζει και την θεωρία. Έτσι απευθύνεται τόσο σε μηχανικούς όσο και σε πιο θεωρητικούς επιστήμονες. Τα μαθηματικά εργαλεία παρουσιάζονται έτσι ώστε να διευκολύνουν τη κατανόηση του προς μάθηση υλικού. Γενικά, έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί ο εφαρμοσμένος χαρακτήρας του βιβλίου με μία ισορροπημένη παρουσίαση της θεωρίας και των προβλημάτων εφαρμογής.
Κατά κύριο λόγο αναφέρεται σε συστήματα που έχουν μία είσοδο και μία έξοδο εκτός από την παράσταση συστημάτων με εξισώσεις κατάστασης όπου περιγράφονται και συστήματα που έχουν πολλές εισόδους και πολλές εξόδους.
Ένας από τους στόχους αυτού του βιβλίου, πέρα από την εισαγωγή στην ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στη συστημική προσέγγιση.
Καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιαστούν οι έννοιες όσο γίνεται με ποιό κατανοητό τρόπο. Δίνεται κυρίως έμφαση στις έννοιες και στις μεθόδους και λιγότερο σε τρόπους υπολογισμού. Επίσης δίνονται πολλά παραδείγματα έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση της ύλης αλλά και να συνδέεται περισσότερο με πρακτικές εφαρμογές.
Αντιμετωπίζονται και πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη σχεδίαση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου όπως, θόρυβος, διαταραχές, περιορισμοί στις μεταβλητές κ.λ.π.. Σε αρκετά παραδείγματα γίνεται χρήση λογισμικού ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου όπως το MATLAB. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η εξοικείωση του αναγνώστη με αυτό το περιβάλλον. Συνιστάται όμως στους αναγνώστες αυτού του βιβλίου απλές και βασικές ασκήσεις να λύνονται με το χέρι και η χρήση του MATLAB να γίνεται για περίπλοκες και σύνθετες ασκήσεις ή για εκτεταμένη διερεύνηση μεθόδων.
Οι προδιαγραφές σχεδίασης εισάγονται μία προς μία στα διάφορα κεφάλαια και τελικά αναλύονται και παρασουσιάζονται συνολικά στο κεφάλαιο 8.

Περιέχει:

 1. Εισαγωγή
  Μέρος Ι: Παράσταση και απόκριση συστημάτων
 2. Παράσταση συστημάτων
 3. Μαθηματικά μοντέλα φυσικών συστημάτων
 4. Απόκριση στο πεδίο του χρόνου
 5. Απόκριση συχνότητας
  Μέρος ΙΙ: Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων με συνάρτηση μεταφοράς
 6. Μια πρώτη προσπάθεια σχεδίασης
 7. Ευστάθεια
 8. Το γενικό πρόβλημα ελέγχου
 9. Σχεδίαση
  Παραρτήματα: Μετασχηματισμός Laplace – Ανάπτυξη σε μερικά κλάσματα – Ο αναλογικός υπολογιστής