Ηλεκτρικές μετρήσεις

N-id: 0834 Κατηγορία: Σελίδες: 272 Σχήμα: 17 x 24 ISBN: 960-91606-2-X Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Πετρίδης Βασίλης

Το βιβλίο ασχολείται κυρίως με μετρήσεις ηλεκτρικών ποσοτήτων (τάση, ένταση, ισχύ, κ.λπ.). Δεν αναφέρεται δε σε μετρήσεις μη ηλεκτρικών ποσοτήτων. Στόχος του είναι η παρουσίαση και η ανάπτυξη των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων μέτρησης, από τη σκοπιά της χρήσης τους περισσότερο παρά από τη σκοπιά της κατασκευής τους, καθώς και των διατάξεων και μεθόδων μέτρησης.
Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης των αρχών της μέτρησης ηλεκτρικών ποσοτήτων και των προβλημάτων που σχετίζονται με την επιλογή και την εφαρμογή κάποιας μεθόδου για τη μέτρηση μιας συγκεκριμένης ποσότητας.
Ένα κεφάλαιο αφιερώνεται στον ηλεκτρικό θόρυβο, στα προβλήματα που δημιουργεί και στις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνονται κατά περίπτωση ώστε να αποφεύτονται, κατά το δυνατόν, οι επιπτώσεις του. Επίσης ένα άλλο κεφάλαιο αφιερώνεται στο πάρα πολύ σημαντικό θέμα της προστασίας προσωπικού και οργάνων.
Τέλος πρέπει να προσθέσουμε ότι αν και το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλους κλάδους μηχανικών.

Περιέχει:

 1. Εισαγωγή
 2. Συστήματα μονάδων μέτρησης – Πρότυπα
 3. Σφάλματα μετρήσεων
 4. Προστασία
 5. Ηλεκτρικός θόρυβος
 6. Όργανα με δείκτη
 7. Αντιστάθμιση
 8. Μετασχηματιστές μέτρησης
 9. Γέφυρες
 10. Ηλεκτρονικά όργανα
 11. Μέτρηση ηλεκτρικών μεγαθών
 12. Μέτρηση ισχύος και ενέργειας
 13. Παλμογράφος
 14. Μέτρηση συχνότητας χρόνου και φάσης