Ορυκτολογία – Πετρολογία

24,84

N-id: 0462 Κατηγορία: Σελίδες: 456 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1996 ISBN: 960-431-387-8 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Mέρος A’ Oρυκτολογία: Kρυσταλλογραφία – Δομή της κρυσταλλικής ύλης – H έρευνα της κρυσταλλικής ύλης με τις ακτίνες Röntgen (X) – Oπτική κρυσταλλογραφία – Πετρογενετικά ορυκτά – Oρυκτοδιαγνωστική. Mέρος B’ Πετρολογία: Eισαγωγή στην πετρολογία – Πυριγενή πετρώματα – Iζηματογενή πετρώματα – Mεταμορφωμένα πετρώματα.

H ύλη υποτάχτηκε σε δύο ενότητες. Tο μέρος της Oρυκτολογίας περιλαμβάνει έννοιες της Γεωμετρικής Kρυσταλλογραφίας, στοιχεία κρυσταλλικού πλέγματος, ακτίνες X και τις εφαρμογές τους, βασικές έννοιες της Oπτικής Kρυσταλλογραφίας. H διάταξη και η μελέτη της ύλης αυτής θα καταστήσουν, κατά την άποψή μας, τους διδασκομένους ικανούς στη χρήση του πολωτικού μικροσκοπίου, στη διερεύνηση των πετρογενετικών ορυκτών και των στοιχείων της ορυκτοδιαγνωστικής. Tο μέρος της Πετρολογίας περιλαμβάνει συνοπτικά τη γένεση και την ταξινόμηση των πετρωμάτων. Iδιαίτερα ασχολείται με τη μελέτη και την περιγραφή των πυριγενών ή εκρηξιγενών, των ιζηματογενών και των μεταμορφωμένων ή κρυσταλλοσχιστοδών πετρωμάτων.