Το Συντακτικό της Aρχαίας Eλληνικής Γλώσσας σε Πίνακες

4,66

N-id: 0693 Κατηγορία: Σελίδες: 168 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2000 ISBN: 960-431-665-6 Εκδόσεις: Eκδόσεις Zήτη

Το βιβλίο προέκυψε μέσα από τον προβληματισμό και την προσπάθεια για μια μεθοδική προσέγγιση και μελέτη της δομής του αρχαίου λόγου και έρχεται ακριβώς για να καλύψει την ανάγκη αυτή. Προς το σκοπό αυτό επιχειρεί να επισημάνει, αλλά και να παρουσιάσει με τρόπο εύληπτο και ευκολοδιάβαστο τα βασικά συντακτικά φαινόμενα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
Η ύλη του διακρίνεται σε ενότητες, που διαρθρώνονται κάθε μία από αυτές σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει πίνακες που αντιστοιχούν τη θεωρία με τα οικεία της παραδείγματα. Το δεύτερο μέρος εμβαθύνει στα συντακτικά φαινόμενα και τα φωτίζει πολύπλευρα με παρατηρήσεις και σημειώσεις. Στο τρίτο μέρος της κάθε ενότητας παρατίθενται ασκήσεις, που αναφέρονται στα συντακτικά της φαινόμενα.
Συνολικά το βιβλίο εμπεριέχει 40 ασκήσεις και περισσότερα από 1.500 παραδείγματα, που προσφέρουν πλούσιο υλικό για διδασκαλία στο διδάσκοντα, για άσκηση και τριβή με την ύλη στη μαθητή. Στο τέλος του βιβλίου δίνονται απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις που παρατίθενται κατά ενότητες.
Η πρωτοτυπία της συγγραφικής αυτής προσπάθειας έγκειται κυρίως στο ότι η θεωρία δίνεται κατ’ αντιστοιχία με το παράδειγμά της. Έτσι ο μαθητής την αντιλαμβάνεται, την κατανοεί, αλλά και την αφομοιώνει άμεσα. Πέραν τούτου, η διάκριση των βασικών γνώσεων για κάθε συντακτικό φαινόμενο (πρώτο μέρος της κάθε ενότητας) από την εμβάθυνση στο φαινόμενο αυτό με επιπλέον παρατηρήσεις σε ειδικότερες περιπτώσεις (β’ μέρος της κάθε ενότητας) καλύπτει τις ανάγκες τόσο του αρχάριου, όσο και εκείνου που αναζητά τη γνώση της δομής του λόγου με υψηλές απαιτήσεις. Τέλος, οι απαντήσεις επιτρέπουν στους μαθητές να ελέγξουν το κατά πόσο αντιμετώπισαν επιτυχώς τις προτεινόμενες ασκήσεις. Λαμβανομένου υπόψη αυτού αλλά και της όλης διάρθρωσης της ύλης, το συγκεκριμένο βιβλίο είναι κατάλληλο να λειτουργήσει και ως μία μέθοδος αυτοδιδασκαλίας για τους μαθητές που από μόνοι τους θέλουν να εντρυφήσουν στη δομή του αρχαίου λόγου. Αυτονόητο είναι βέβαια ότι η συγγραφική αυτή προσπάθεια φιλοδοξεί να λειτουργήσει και ως μία πρόταση προς τον διδάσκοντα για μεθοδική διδασκαλία του Συντακτικού της Αρχαίας Γλώσσας.

  • Bασικοί όροι της πρότασης
  • Oμοιόπτωτοι – Eτερόπτωτοι – Eπιρρηματικοί προσδιορισμοί
  • Δοτική προσωπική – Σύγκριση – Aίτιο – Xρόνος – Eγκλίσεις – Eίδη του «άν» – Aπρόσωπα ρήματα – Pηματικά επίθετα
  • Απαρέμφατο – Μετοχή (επιθετική – κατηγορηματική – επιρρηματική)
  • Δευτερεύουσες προτάσεις
  • Πλάγιος λόγος
  • Aπαντήσεις όλων των ασκήσεων που προτείνονται