Λατινικά Γ΄ Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Βελτιωμένη έκδοση 2007

8,48

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1242 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 432 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2007 ISBN: 987-960-456-061-5 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1999 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Γ’ λυκείου. Η επανέκδοση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς επιχειρεί αφενός να θεραπεύσει παραλείψεις και ατέλειες που ο χρόνος και η εμπειρία έχουν αναδείξει και αφετέρου να καταστήσει πιο λειτουργικό το ανά χείρας βιβλίο.
Έτσι, η δομή του νέου βιβλίου αποτελείται από τα εξής μέρη.
Το πρώτο μέρος, που θεωρείται και το πιο ουσιαστικό, περιλαμβάνει: Μετάφραση των κειμένων εκ παραλλήλου με το πρωτότυπο. Aκο-λουθούν η αναλυτική σύνταξη και οι ειδικές παρατηρήσεις. Σ’ αυτές παρατίθενται όλες οι συντακτικές και γραμματικές ιδιομορφίες που μπορεί να συναντήσει ο μαθητής στα (21-50) κείμενα. Σ’ αυτό το μέρος κρίθηκε αναγκαία η παράθεση συγκεντρωτικών πινάκων (ουσιαστικά κατά κλίση και γένος, επίθετα κατά κλίση με τα παραθετικά τους, αντωνυμίες, συνεκφορές και αρχικοί χρόνοι ρημάτων κατά συζυγία), όπως και η αντιμετώπιση των κύριων γραμματικών και κυρίως των συντακτικών φαινομένων του κάθε κειμένου. Συγκεκριμένα στο μέρος αυτό παρατίθεται όλη η θεωρία που αφορά τα συντακτικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στην ύλη κατά τρόπο εύληπτο ώστε καταφεύγοντας κανείς σ΄ αυτή να μπορεί να κατανοεί απολύτως τις ασκήσεις που ακολουθούν.
Στο ίδιο μέρος ακολουθούν οι ασκήσεις κατά μάθημα. Εδώ αναλύονται και εξετάζονται όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι ασκήσεις –γραμματικές και συντακτικές– στα πρώτα κεφάλαια είναι προσαρ-μοσμένες στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που διδάσκονται στις αντίστοιχες ενότητες ενώ στα επόμενα γίνονται όλο και περισσότερο σύνθετες, κάτι που απαιτεί και πε-ρισσότερες γνώσεις. Εδώ κρίθηκε αναγκαίο να παρατεθούν και οι απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.
Στο τέλος κάθε ενότητας παρατίθενται ρήσεις σπουδαίων λατίνων συγγραφέων, ποιητών, ιστορικών, φιλοσόφων, για να καταστεί σαφές ότι η παιδεία με τη στενή και την ευρεία της έννοια ενοικεί στους δια βίου μοχθούντες.
Ακολουθεί (δεύτερο μέρος) παράρτημα γραμματικών φαινομένων, το οποίο περιλαμβάνει:

 1. υποδειγματική κατάταξη των ρημάτων όλων των κειμένων κατά τρόπο ώστε ο μαθητής να διευκολύνεται στην προσπάθειά του για γρήγορη απομνημόνευσή τους,
 2. συγκεντρωτικούς πίνακες κλίσης ρημάτων κατά συζυγία και φωνή,
 3. κλίση όλων των ρημάτων που παρουσιάζουν ιδιομορφίες στο σχηματισμό τους (capio, eo, fero, possum, αποθετικά, ελλειπτικά κ.λ.π.),
 4. κλίση όλων των αντωνυμιών που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.

Η επόμενη ενότητα (τρίτο μέρος) περιλαμβάνει έξι (6) κριτήρια αξιολόγησης. Πρόκειται για ασκήσεις γραμματικές και συντακτικές όλων των τύπων με τη μοριοδότησή τους. Με τα κριτήρια και τη βαθμολόγησή τους παρέχεται η δυνατότητα στο μαθητή για ένα πλήρη και συστηματικό έλεγχο των γνώσεων του.
H προσπάθεια αυτή κλείνει με τις απαντήσεις στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα καθώς και στα κριτήρια αξιολόγησης. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στο μαθητή να καταγράφει από μόνος του το βαθμό ετοιμότητάς του και να ελέγχει αποτελεσματικά τις γνώσεις του.


Περιεχόμενα

Κείμενα XXI – L
Κάθε κείμενο συμπεριλαμβάνει:

 • Κείμενο – Μετάφραση
 • Συντακτική Ανάλυση
 • Ειδικές Παρατηρήσεις
 • Συγκεντρωτικοί Πίνακες
 • Γραμματική του Κειμένου
  Ι. Ασκήσεις Γραμματικής. ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού

Συντακτικά φαινόμενα
Αφαιρετικές απόλυτες
Μετατροπή πρότασης σε μετοχή
Ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση
Αυτοπάθεια
Αλληλοπάθεια
Ακολουθία των χρόνων
Ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων
Τροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και αντίστροφα
Προσδιορισμός του χρόνου
Δήλωση της απαγόρευσης στα Λατινικά
Δήλωση του β’ όρου σύγκρισης
Προσδιορισμός του τόπου
Μετατροπή της παθητικής περιφραστικής συζυγίας σε ενεργητική φωνή
Μετατροπή του debeo + απαρ. σε παθητική περιφραστική συζυγία
Δήλωση του σκοπού
Αιτιολογικές προτάσεις
Τελικές προτάσεις
Επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις
Χρονικές προτάσεις
Υποθετικές προτάσεις
Εναντιωματικές προτάσεις
Παραχωρητικές προτάσεις
Παραβολικές προτάσεις
Αναφορικές προτάσεις
Ευθείες ερωτηματικές προτάσεις
Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις
Βουλητικές προτάσεις
Ουσιαστικές συμπερασματικές προτάσεις
Ενδοιαστικές προτάσεις
Προτάσεις του quominus, quin
Κλίση του orior, ortus sum, oriri
Πλάγιος λόγος
Εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι
Προσδιορισμός του σκοπού – Γερουνδιακή έλξη

Υποδειγματική κατάταξη των ρημάτων της Λατινικής Γλώσσας
Ρήματα σύνθετα του sum, fui, – , esse
Αλλες κατηγορίες ρημάτων

Κριτήρια Αξιολόγησης
1ο Κριτήριο Αξιολόγησης | Lectiones XXIII – XXV
2ο Κριτήριο Αξιολόγησης | Lectiones XXVIII – XXIX – XXX
3ο Κριτήριο Αξιολόγησης | Lectiones XXXI – XXXIV
4ο Κριτήριο Αξιολόγησης | Lectiones XXXVII – XXXVIII – XL
5ο Κριτήριο Αξιολόγησης | Lectiones XLII – LXIII – XLV
6ο Κριτήριο Αξιολόγησης | Lectiones XLVII – LXVIII

Απαντήσεων των Ασκήσεων
Απαντήσεις στις Ασκήσεις κατά Μάθημα
Απαντήσεις στα Κριτήρια Aξιολόγησης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.