Παιδικό χολοστεάτωμα

Eπιδημιολογική έρευνα - Συμπεριφορά - Χειρουργική αντιμετώπιση

N-id: 0573 Κατηγορία: Σελίδες: 104 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1996

Διδακτορική διατριβή

H εργασία αυτή αναλύει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μελέτη 60 παιδικών χολοστεατωμάτων ως προς τις παραμέτρους της επιδημιολογίας, της χειρουργικής αντιμετώπισης, και της συμπεριφοράς που εμφάνισε το παιδικό χολοστεάτωμα κυρίως ως προς την καταστροφή των ακουστικών οσταρίων και τον βαθμό της υποτροπής. Tα περιστατικά αντιμετωπίσθησαν κατά την περίοδο 1986-1990. H αναλογία του παιδικού ως προς των ενηλίκων υπήρξε 1:3, το παιδικό χολοστεάτωμα κατελάμβανε το 21,9% του συνόλου των αντιμετωπισθέντων χολοστεατωμάτων.