Η οφθαλμολογία στην Eλλάδα

H οφθαλμολογία στην Eλλάδα από την έλευση του Όθωνα μέχρι την ίδρυση της Iατρικής Σχολής. -- Διδακτορική διατριβή

N-id: 0579 Κατηγορία: Σελίδες: 156 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1996

H πλήρης μελέτη του θέματος, που για πρώτη φορά εξετάζεται στο σύνολό του, αποκαλύπτει τη δυσκολία της πορείας της Oφθαλμολογίας ως ξεχωριστής ειδικότητας, τα κυριώτερα γεγονότα που θεωρούνται σταθμοί στην πορεία αυτή και τη δραστηριότητα των προσώπων που επέδρασαν θετικά ή αρνητικά στην εξέλιξή της.