,

Επιτομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669

Tόμος B': Λ - Παραθήκη

N-id: 0989 Κατηγορία: Σελίδες: 448 Σχήμα: 18X26 Xρονολογία: 2003 ISBN: 960-7779-34-7 Εκδόσεις: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

I.N. Kαζάζης, T.A. Kαραναστάσης
E. Zερβού, M. Kεσόγλου, Xρ. Πάσσαλης, Π. Mαυρομματίδου, A. Δεληγιαννοπούλου

Με τη συνεργασία των:
Π. Αλμπανούδη, Α. Ζαγκλαβήρα, Σ., Κολιαδήμου, Δ. Κουκουζίκα, Α. Λίχου, Β. Μαυρίδου, Π. Μιχαλοπούλου, Κ. Μυτούλα, Μ. Τερζίδου, Β. Φυτώκα


Προλογικά και Eισαγωγικά του Καθηγητή Ι.Ν. Καζάζη, Αναπληρωτή Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου «Εκπόνηση Επιτομής του Λεξικού Κριαρά»

Με τον ανά χείρας τόμο, η Επιτομή καλύπτει τους τόμους Θ’–ΙΔ’ του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669), και φτάνει ως την παραθήκη, το τελευταίο λήμμα που δημοσίευσε ο Εμμανουήλ Κριαράς. H σύνταξη του B’ τόμου της Eπιτομής άρχισε αμέσως μετά τη δημοσίευση του A’ τόμου (Α–Κ), τον Σεπτέμβριο του 2001, ένα χρονικό όριο που ουσιαστικά συνέπεσε με την παραχώρηση από τον Kαθηγητή Kριαρά προς το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και της διαχείρισης του «Γραφείου» του –άλλο ένα σήμα της έμπρακτης εμπιστοσύνης του δασκάλου προς το ΚΕΓ– και κράτησε ακριβώς δύο χρόνια. Αξίζει να επιμείνουμε στις ανανεωμένες υποδομές, στις θεαματικά βελτιωμένες συνθήκες εργασίας, που επιτεύχθηκαν μέσα σ’ αυτό το διάστημα, αλλά και στο ικανό ποιοτικά και ποσοτικά ερευνητικό δυναμικό που συγκεντρώθηκε και στη νέα εργονομική αντίληψη που ίσχυσε, γιατί όλα αυτά (πέρα από την έγκαιρη παραγωγή έργου) μπορεί να διαβαστούν και ως δικαίωση της σχέσης εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε εδώ και χρόνια μεταξύ του Καθηγητή Κριαρά και του ΚΕΓ. Πράγματι, με τη βοήθεια των πάντα πρόθυμων πρυτανικών αρχών, του πρύτανη Μιχάλη Παπαδόπουλου και των αντιπρυτάνεων Γιάννη Αντωνόπουλου και Ο. Γκίμπα-Τζιαμπίρη, της κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής Κ. Δούκα-Καμπίτογλου και της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., οι χώροι και η επίπλωση του Γραφείου σταδιακά ανακαινίστηκαν, και συμπληρώθηκε ο ηλεκτρονικός του εξοπλισμός. Στον ανανεωμένο αυτόν χώρο, όπου το χρώμα της παράδοσης Κριαρά εναρμονίστηκε με την τελευταία λέξη της ψηφιακής τεχνολογίας, εισέρρευσε και νέο ερευνητικό αίμα: χάρη στην έγκαιρη συναντίληψη του Υπουργού Παιδείας Πέτρου Ευθυμίου, για δύο συνεχείς χρονιές αποσπάστηκαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επίλεκτοι εκπαιδευτικοί, που διατέθηκαν στο Λεξικό.


Περιεχόμενα

Βραχυγραφίες
Α’ Kείμενα
Β’ Μελετήματα – Συλλογές κειμένων
Γ’ Περιοδικά – Πρακτικά συνεδρίων – Σειρές – Συμμεικτοί τόμοι
Δ’ Ηλεκτρονικό Corpus κειμένων
Ε’ Λεξικά και γλωσσάρια
Στ’ Γραμματικοί και άλλοι λεξικογραφικοί όροι και λέξεις
Λήμματα Λ – Παραθήκη