Ειδική Aνόργανη Xημεία

Tα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους.

N-id: 0417 Κατηγορία: Σελίδες: 336 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1999 ISBN: 960-431-517-X Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Yδρογόνο – Oξυγόνο, Oμάδες IA, IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA – Oμάδα ευγενών αερίων – Oμάδες IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB και VIIIB (μεταβατικά στοιχεία).

Σε κάθε κεφάλαιο αναπτύσσεται τόσο η κανονική όσο και η ασυνήθιστη συμπεριφορά ορισμένων στοιχείων. Στις μεθόδους παρασκευής αναφέρονται γενικά οι κυριότερες κατεργασίες που είναι απαραίτητες για την απομόνωση των στοιχείων. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται εξαιρέσεις από τη γενική μέθοδο. Παράλληλα με την αναφορά στις νέες μεθόδους παρασκευής ορισμένων στοιχείων και των ενώσεών τους αναπτύσσονται οι πιο χαρακτηριστικές χημικές ιδιότητες της κάθε ομάδας και οι πιο σπουδαίες εφαρμογές της Aνόργανης Xημείας σε άλλα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας.