Θεωρία και προβλήματα ανόργανης χημείας

12,41

N-id: 0200 Κατηγορία: Σελίδες: 260 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1992 Εκδόσεις: Εκδόσεις Βήμα

Στο συγκεκριμένο βιβλίο γίνεται και μια σοβαρή προσπάθεια να αναλυθούν ορισμένα δύσκολα σημεία της θεωρίας και να γίνουν πιο κατανοητά στους μαθητές. H ταξινόμηση της ύλης ακολουθεί τη σειρά του σχολικού βιβλίου και σε κάθε κεφάλαιο προτείνεται μεθοδολογία για τη λύση των αντίστοιχων προβλημάτων. H εφαρμογή της μεθοδολογίας, γίνεται σε μεγάλο αριθμό λυμένων παραδειγμάτων, με τρόπο κατανοητό και κατά το δυνατό απλό. Mετά τα λυμένα παραδείγματα, ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός προβλημάτων για λύση, που θα βοηθήσουν να αποκτηθεί η πολύτιμη εμπειρία που χρειάζεται ο υποψήφιος προκειμένου να αντιμετωπίσει τα θέματα των εξετάσεων. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου ένας ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων κρίσεως θα βοηθήσει το μαθητή να καταλάβει σε ποιο βαθμό έχει αφομοιώσει τη θεωρία. Στο βιβλίο κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθεί μια σειρά διαγωνισμάτων κατά κεφάλαιο με σκοπό την αξιολόγηση του διαβάσματος του κάθε υποψηφίου.