8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης. Πρακτικά

Ξάνθη, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000

N-id: 0849 Κατηγορία: Σελίδες: 140 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2002 ISBN: 960-431-773-3 Εκδόσεις: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης διοργανώθηκε από την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ξάνθης και πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2000 στην Ξάνθη. Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν 62 επιστήμονες από τα Μαθηματικά Τμήματα των Πανεπιστημίων και τους Τομείς Μαθηματικών των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.
Το συνέδριο έγινε προς τιμήν του καθηγητή Γεωργίου Γεωργανόπουλου προέδρου της Οργανωτικής Επιστροπής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Σεπτεμβρίου 1990.
Ο παρόν τόμος περιέχει τις εργασίες των συνέδρων που εστάλησαν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία και η καταχώρηση στα Πρακτικά έγινε με αλφαβητική σειρά.

Περιέχει:

 • Γεωργανόπουλος Γ., «Τα μαθηματικά στη Σύγχρονη Τεχνολογία και ιδιαίτερα η Μαθηματικά Ανάλυση στα Αναλογικά και ψηφιακά συστήματα»
 • Διαμαντόπουλος Ε., «Cyclicity of composition operators in thw hardy spaces of the half plane»
 • Ιωαννίδου Ε. – Τανούδης Ι., «Κλασσικές και κβαντικές λύσεις του αναρμονικού ταλαντωτή»
 • Κοκολογιαννάκη Χρ., «Absence of the point spectrum in a class of traditional operators»
 • Κυριακούλη Π., «Periodicity of the equations xn+1 = m/Σ/k=0 αk/xn-2k»
 • Ξένος Μ. – Καφούσιας Ν., «Μαγνητοϋδροδυναμική συμπιεστή ροή στρωτού οριακού στρώματος με αντίξοη βαθμίδα πίεσης και μεταφορά θερμότητας και μάζας«
 • Παπαδόπουλος Π. – Σταυρακάκης Ν., «Compact invariant sets and blow-up results for an equation of Kirchoff’s strings on IRN»
 • Παρασχοινόπουλος Γ. – Χατζηφιλιππίδης Β., «On a max difference equation»
 • Πετροπούλου Ε. – Σιαφαρίκας Π., «Bounded solutions of a class of linear delay and advanced partial difference eauations»
 • Πολυράκης Ι. – Κουντζάκης Κ., «An ordering in the finite stochastic model of financial markets»
 • Σμυρλής Γ., «Ένα θεώρημα ύπαρξης λύσεων για μη γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις ελλειπτικού τύπου»
 • Σταυρουλάκης Ι., «Oscillation of functional differential equations»
 • Καβαλλάρης Ν. – Νικολόπουλος Κ. – Τζανέτης Δ., «Some estimates of blow-up time for solutions of an Ohmic non-local problem»
 • Τζιρτζιλάκης Ε. – Καφούσιας Ν., «Συγκριτική αριθμητική μελέτη ροής βιομαγνητικού ρευστού πάνω από επίπεδη επεκτεινόμενη επιφάνεια με την επίδραση μαγνητικού πεδίου»
 • Φωτιάδης Ν., «Κατά τμήματα γραμμικές απεικονίσεις διαστημάτων με ένα επεκτατικό κλάδο και ένα συσταλτικό»
 • Χαραλαμπίδου Μ., «Tensor productos of Imc H*-Algebras»
 • Χριστοδούλου Π., «Νέες προσεγγίσεις στις θεωρίες κρυστάλλωσης»