Κιτσοπανίδης Ι. Γεώργιος

Σύντομη παρουσίαση ακαδημαϊκής εξέλιξης και επιστημονικής δραστηριότητας του συγγραφέα Ο Καθηγητής Γ. Κιτσοπανίδης γεννήθηκε στη Λαμία το 1925 και αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Λαμίας το 1943.
Εισήχθη στη Γεωπονική και Δασολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων το ίδιο έτος και πήρε το πτυχίο Γεωπονίας το 1950, με βαθμό «Άριστα», αφού ενδιάμεσα εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
Το 1951 διορίσθηκε Βοηθός και το 1954 Επιμελητής του Εργαστηρίου Αγροτικής Οικονομικής και Πολιτικής του ιδίου Πανεπιστημίου.
Το 1956 αναγορεύθηκε διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών με βαθμό «Άριστα» και το 1959 εκλέχθηκε παμψηφεί Υφηγητής Αγροτικής Οικονομικής και Πολιτικής αυτού.
Εν τω μεταξύ, το 1957 πήρε το πτυχίο Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. με βαθμό «Λίαν Καλώς».
Τη χρονική περίοδο 1961-63 πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές και έρευνα στα Πανεπιστήμια Οξφόρδης και Κέϊμπριτζ.
Το 1966 εξελέγη Έκτακτος και το 1969 Τακτικός Καθηγητής Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας μέχρι το 1993, δηλ. χρονολογία αποχώρησης από την ενεργό υπηρεσία, λόγω ορίου ηλικίας.
Το ακαδημαϊκό έτος 1982-83 διετέλεσε Κοσμήτορας της Γεωπονικής Σχολής και το αντίστοιχο 1986-87 Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φλώριδας των Η.Π.Α.
Το 1993 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή του Α.Π.Θ.
Το 2007 εξελέγη τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας και το ίδιο έτος βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το επιστημονικό έργο του «Οικονομική Ζωικής Παραγωγής – Αρχές, Εφαρμογές και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση».
Παράλληλα, παρουσίασε πλούσια ενδο- και εξω- πανεπιστημιακή δραστηριότητα επιστημονικού, διοικητικού και κοινωνικού περιεχομένου, όπως αναλύεται στο έργο του «60 χρόνια (1951-2011) εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο της ελληνικής αγροτικής οικονομίας».
Το 2012 δημοσίευσε το εξειδικευμένο και μοναδικό μέχρι στιγμής ελληνικό γεωργοοικονομικό λεξικό με τον τίτλο «Κωδικοποίηση της χρησιμοποιούμενης διεθνώς γεωργοοικονομικής ορολογίας» με περισσότερα από 2.500 λήμματα και το 2018 κυκλοφόρησε το παρόν επιστημονικό έργο με τον τίτλο «Βασικοί άξονες και μηχανισμοί αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας ως βάση βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της και αναζωογόνησης των αγροτικών περιοχών», το οποίο ελπίζεται να αποτελέσει την απαρχή σοβαρής μελέτης του προβλήματος «Ανασυγκρότηση της ελληνικής γεωργίας».
Όπως φαίνεται από τις δημοσιευθείσες μέχρι σήμερα 154 εργασίες και τα 8 εκδοθέντα συγγράμματα, ο ειρημένος Καθηγητής συνεχίζει να ασχολείται συστηματικά με τα τεχνικοοικονομικά προβλήματα της γεωργίας μας, αν και έχουν περάσει 24 χρόνια αφότου αποχώρησε από την ενεργό υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας.

Βιβλία του Συγγραφέα