Εκδηλώσεις - Νέα

Εκδηλώσεις έτους 2004

Εκδηλώσεις Ζήτη 2004
  • Ημερίδα: Πανελλαδικές Eξετάσεις – Από τη Διδακτική στην Αξιολόγηση (24.04.2004)
  • Συμμετοχή στην έκθεση Scripta 2004
  • Έπαινοι για το έργο μας από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.