Γενικά

Φιλολογικά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Φιλολογικά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα - Εκδόσεις Ζήτη

Μαθητές και καθηγητές, με την έναρξη του σχολικού έτους ξεκίνησαν την προετοιμασία για τον καταλυτικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την επιτυχία των μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις.  Ξεκινώντας με τον θεμέλιο λίθο των εξετάσεων, τη Νεοελληνική γλώσσα, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν τα καλύτερα εκπαιδευτικά βιβλία για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

               To βιβλίο «Κριτήρια Ενιαίας Εξέτασης | Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Αʹ, Βʹ, Γʹ Λυκείου» των Μαργαρίτη Ι. Σοφία και Πετροπούλου Δ. Μαρία είναι εμπλουτισμένο με πολυτροπικά κείμενα, καθώς και με ολοκληρωμένα Κριτήρια Ενιαίας Εξέτασης. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα των θεματικών κύκλων των τριών τάξεων, αλλά και θα αποκτήσουν μία πιο κριτική σκέψη και γόνιμους προβληματισμούς.

To βιβλίο «Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου» των Μαργαρίτη Ι. Σοφία και Πετροπούλου Δ. Μαρία , λόγω της συνεξέτασης των δύο ειδών, ξεκινάει κάνοντας μια εισαγωγή στη δομή των θεμάτων των Πανελλήνιων εξετάσεων και συνεχίζει περνώντας στο κυρίως μέρος, που είναι η θεωρία και οι εφαρμογές της, καθώς και ασκήσεις πάνω στη διδακτέα ύλη.  Με το βοήθημα περιλαμβάνεται ένα CD ROM, που περιέχει πρόσθετη θεωρία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όπως είναι η αφηγηματολογία και τα  λογοτεχνικά ρεύματα, ασκήσεις αλλά και και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου.

               Φτάνοντας στα τελικά βήματα, εφόσον οι μαθητές έχουν διδαχθεί πλήρως την ύλη, έρχεται η ώρα να κάνουν εξάσκηση όσων έχουν μάθει. Σύμμαχος τους θα είναι το βιβλίο «Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου | Κριτήρια Συνεξέτασης»των Μαργαρίτη Ι. Σοφία και Πετροπούλου Δ. Μαρία. Αποτελείται από ερωτήσεις θεωρίας και τις απαντήσεις τους, από 10λέπτα τεστ αλλά και 39 κριτήρια συνεξέτασης. Αυτό, έχει ως στόχο την επανάληψη και την πλήρη κατανόηση της ύλης και την εξοικείωση με ποικίλα κειμενικά είδη, τύπους ερωτήσεων καθώς και με διάφορες διατυπώσεις παραγωγής λόγου. Τα κείμενα που έχουν επιλεχθεί και για τα δύο είδη, είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και ιδανικά για την εξοικείωση των μαθητών με το λογοτεχνικό λόγο.

                Τα παραπάνω βιβλία είναι απαραίτητα εργαλεία για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που έχουν στόχο να αγωνίζονται για την κατάκτηση της επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις!