Γενικά

Εκπαιδευτικά Βιβλία Φυσικής

Εκπαιδευτικά Βιβλία Φυσικής - Εκδόσεις Ζήτη

Με το άκουσμα του όρου «Φυσική», οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται ακατανόητους τύπους και θεωρήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές, ιδίως όταν δεν έχουν τις σωστές βάσεις από τις μικρότερες τάξεις. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα στην πορεία τους στο λύκειο, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Προκειμένου να μπουν τα σωστά θεμέλια, οι μαθητές χρειάζεται να κατανοήσουν πλήρως τις έννοιες , τους ορισμούς, καθώς και την εφαρμογή τους πάνω σε ανάλογες ασκήσεις. Η χρήση εκπαιδευτικών βιβλίων συνίσταται από τις πρώτες τάξεις του λυκείου προκειμένου να επιτευχθούν τα ζητούμενα. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο «Φυσική Α’ Λυκείου» του Βασίλη Τσούνη, είναι ένα εγχειρίδιο που επιδιώκει να χτίσει στέρεες βάσεις στο μαθητή, μέσω αναλυτικής θεωρίας, μεθοδολογίας επίλυσης ασκήσεων,  αλλά και κριτηρίων αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση του, για να μπορέσουν οι μαθητές να εξασκηθούν στη διδακτέα ύλη, διατίθεται το δωρεάν e-book του Βασίλη Τσούνη, «Φυσική Α’ Λυκείου – Τράπεζα Θεμάτων». To συγκεκριμένο βιβλίο περιέχει όλα τα θέματα της τράπεζας θεμάτων του ΙΕΠ, εμπλουτισμένα με νέα διαγράμματα, πολλαπλές λύσεις, σχόλια-παρατηρήσεις, αλλά και διορθωτικές προτάσεις, με στόχο να προετοιμάσει τους μαθητές  πάνω σε θέματα αντίστοιχα των εξετάσεων.

Έχοντας αποκτήσει γερά θεμέλια και απαραίτητες γνώσεις, οι μαθητές φτάνουν στο τελικό στάδιο, όπου είναι η εντατική προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Οι μαθητές πλέον εξετάζονται και στον ηλεκτρομαγνητισμό, για το λόγο αυτό χρειάζονται ένα εκπαιδευτικό βιβλίο που θα καλύψει κάθε πτυχή της νέας ύλης. Το βιβλίο αυτό ονομάζεται «Φυσική Γ’ Λυκείου – Ηλεκτρομαγνητισμός» του συγγραφέα Βασίλη Τσούνη  και  χωρίζεται σε 5 ενότητες.  Σε κάθε ενότητα υπάρχει αναλυτική θεωρία, ασκήσεις, αλλά και βοηθητικά θέματα κατανόησης της θεωρίας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είναι δομημένο και το δεύτερο βιβλίο του «Φυσική Γ’ Λυκείου – Ηλεκτρομαγνητισμός 2», το οποίο αποτελεί συνέχεια του παραπάνω και αποτελείται από τρείς ενότητες, φροντίζοντας έτσι να καλύψει όλη τη διδακτέα ύλη σε δύο τόμους.

Στην εξεταστέα ύλη της φυσικής προστέθηκε και ένας ακόμη τομέας. Η κβαντομηχανική. Προκειμένου να μπορέσουν καθηγητές και μαθητές να εστιάσουν απλά και κατανοητά στα στοιχεία της,  θα χρειαστούν ένα εκπαιδευτικό βιβλίο που θα έχει ως άμεσο στόχο την επεξήγηση των ορισμών και των βασικών στοιχείων της.  Αυτό θα επιτευχθεί μέσω αναλυτικής θεωρίας, κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και απαντήσεων σε ερωτήσεις και  προβλήματα. Το βιβλίο αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, από το εκπαιδευτικό βιβλίο του Βασίλη Τσούνη «Φυσική Γ’ Λυκείου – Κβαντομηχανική». Χωρίζεται σε έξι ενότητες, και σε κάθε ενότητα φροντίζει να διασαφηνίσει κάθε πτυχή της ύλης για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο κόσμος της φυσικής είναι τόσο ιδιαίτερος που αξίζει κανείς να προσπαθήσει να τον κατανοήσει για να μπορεί να χαθεί στη μαγεία του. Η κατανόηση αυτού του τομέα δεν είναι απλά για λόγους εκπαιδευτικούς, αλλά μπορεί να αποτελέσει έναυσμα και κίνητρο για την απόκτηση μίας ολοκληρωμένης άποψης για τον τρόπο που λειτουργεί το κάθε τι που βρίσκεται γύρω μας!